Для середнього шкільного віку

Новорічний сюрприз

Розповідь про новорічні традиції різних країн, а також можливість дізнатися більше про себе з допомогою піфагорійської системи.

Художники: Сахалтуєв Радна
Файл повністю скачався, але не відкривається? Може Ви не встановили програму WinDjView? Скачайте її тут. Про інші програми для читання читайте у відповідному розділі сайту.
1993 рік, видавництво «Молодь». Кількість сторінок: 16.


Фрагменти:

ПІФАГОРІЙСЬКА СПІЛКА
Завдяки постійним стосункам вавілонян і ассіріян з сусідніми народами халдейська культура зробила могутній вплив на культуру інших країн.   
Вплив числової містики халдеїв позначився і в Стародавній Греції. Як і халдеї, греки вважали, наприклад, священними числа 3 і 7. Особливо халдейський вплив відбився на вченні знаменитого  філософа і математика Піфагора. Піфагор народився близько 580 року до нашої ери, багато подорожував по Єгипту, Халдеї та інших країнах і, повернувшись, заснував у Південній Італії особливе релігійно-філософське товариство. У цьому товаристві, чи піфагорійській спілці, члени старанно вивчайи наущі, особливо арифметику, геометрію і астрономію, і зробили багато важливих наукових відкриттів. Та, спостерігаючи явища природи, піфагорійці помітили, що їхні закони можуть бути виражені числами; так, суворій числовій залежності підкоряються музична гармонія, рух небесних світил. Звідси вони прийшли до думки, що числа є головною суттю речей, що числа керують світом.
Вивчаючи числа, піфагорійці прагнули виразити ними всі речі в матеріальному і навіть духовному світі. Внаслідок вони' почали надавати числам символічного смислу. Так, парні числа вони вважали чоловічими, а непарні, починаючи з 3,— жіночцми, сума першого чоловічого числа 2 і жіночого 3, тобто 5, була символом шлюбу. «Квадратні» числа, в котрих число множиться на рівне йому число, були символами справедливості й рівності. Число 6 вважалося символом досконалості, бо воно дорівнювало сумі всіх дільників: 6=1 + 2 + 3. Досконалим є і число 28, бо 28 = 1 + 2 + 4 + 7 +14, й деякі інші. Два числа, що мають ту властивість, коли сума дільників першого дорівнює другому, а сума дільників другого — першому, вважались дружніми; такі числа - 220 і 284. Число 10 було символом гармонії, бо, будучи новою лічильною одиницею, воно гармонійно зв'язує наступні числа з попередніми. Число 4 таємно містить у собі 10, бо, будучи складене з меншими числами 1, 2 і 3, дає 10; тому воно вважалося священним і ним клялись. Ще священнішим було число 36, що становило суму перших чотирьох парних і перших чотирьох непарних чисел: 36-2 + 4 + 6 + 8+1 + 3 + 5+7. За словами Плутарха, клятва цим числом була в піфагорійців найстрашнішою.
Своїм геометричним відомостям і відкриттям піфагорійці також надавали містичного тлумачення. Так, вони знали ділення відрізка в крайньому і середньому відношенні (золоте ділення), вміли за допомогою його будувати правильний зірчастий п'ятикутник і надавали цій п'ятикутній зірці значення здоров'я. Вона називалась у них центаграмою і була знаком належності до піфагорійської спілки пять правильних геометричних тіл: тетраедр, куб, октаедр, ікосаедр і додекаедр — були символами стихій, котрих теж вважалося п'ять: повітря, земля, вода, вогонь і ефір, з якого утворена небесна сфера.
Піфагорійська спілка, члени якої становили досить замкнуте товариство, викликала таємничістю своїх занять підозри і побоювання в сучасників, а через те не раз зазнавала переслідування і, проіснувавши 100 років, була остаточно зруйнована. Члени її, розсіявшись по Греції, розповсюдили по країні відомості про вчення Піфагора і досягнуті в його школах знання, у тому числі й містичні. Піфагорійське вчення, в свою чергу, справило великий вплив на філософію найвидатнішого грецького мислителя Платона (427— 347 р. р. до нашої ери), котрий надавав найважливішого значення вивченню математики. Він казав, що «божество застосовує геометрію»; через те тих, хто не знав геометрії, він не допускав у засновану ним школу — академію. Після Платона грецька математика досягла високого наукового розвитку, особливо в працях великих учених александрійської школи: Бвкліда, Архімеда, Аполлонія та їхніх учнів — причому абсолютно звільнилась від містичних елементів. Та в І столітті до нашої ери в зв'язку з виникненням нових релігійних течій серед євреїв і греків, під впливом східних релігій, у тому числі і халдейської, піфагорійська і платонівська числова містика знову широко розповсюджується. При цьому неопіфаго-рійці і неоплатоники особливо захоплюються містичними властивостями чисел першого десятка (декади) і присвячують їхньому тлумаченню цілі томи. Так, учений Нікомах з Герази, відомий серйозними творами з арифметики, написав «Арифметичне богослів'я», в якому пояснює смисл чисел від 1 до 10: «Одиниця є божество, розум, добро, гармонія, щастя, вона називається Аполлон, Геліос, але вона може розглядатися і як матерія, пітьма, хаос. Два — принцип нерівності, припущення; воно є матерія, природа, речовина, основа усілякої множинності; воно повинно носити ім'я богині Ізіди; воно є хоробрість, так як з нього сміливо розвивається решта чисел.
Три — перше справжнє число, бо воно має початок, середину і кінець і через те є числом досконалості. Воно є єдиним числом, рівним сумі попередніх чисел, і т. ін».
Стародавній мислитель Філон характеризує число 10 з точки зору своєї релігії: «10 — найдосконаліше число, що обіймає всі роди чисел. Є 10 заповідей і 10 категорій Арістотеля... Від Адама до Ноя йде перша декада праведників, від Ноя до Адама — друга, від Авраама до Мойсея йде сімериця (7), найдосконаліша декада...»
Зрозуміло, що коли вчені цієї доби дотримувались таких марновірних поглядів, то ще більше всілякі числові забобони, ворожіння і пророкування за числами та інше були поширені серед суспільства. Щоб покласти край усім марновірствам, котрі поширювалися, візантійський імператор Юстініан особливим декретом наказав вигнати із столиці разом з астрологами та магами також і математиків...

СИСТЕМА ПІФАГОРА
Піфагор довго жив у племені Дагонів. Екзотичні знання, котрі він здобув там, до цього часу нас дивують. У таблиці Піфагора сказано все про людей — що вони собою уявляють. Наша суть закладена в даті народження. Те, як ми реалізуємо все, чим природа нагородила нас від народження, залежить від нас самих і тих обставинну які потрапляє людина, а також від оточення.
Можливо, якби батьки мали ці таблиці, то вони виховували б своїх дітей з розрахунку природних даних, закладених у них, а не гасили б їх своїм «правильним» вихованням. У світі було б набагато більше талановитих і неординарних людей. Усі люди від народження одержують свій номер, котрий несе певну характеристику.
Розрахувавши свої цифри, користуючись таблицею, ви довідаєтесь, що у вас заклала природа.
Наприклад: дата народження — 11. 07. 1953 р.
Складаємо цифри року народження: 1+ 9+5+3=18.
Складаємо одержані числа: 9 + 18=27.
27 — перше робоче число. Складаємо цифри першого робочого числа: 2 + 7 = 9 — друге робоче число.
З першого робочого числа вирахувати подвоєну першу цифру дня народження: 27-2 = 25 — трете робоче число.
Складаємо цифри третього робочого числа: 2 + 5=7 — четверте робоче число.
Перший ряд чисел вказує дату народження: 1171953.
Другий ряд чисел складається з робочих чисел: 279257.
Підраховуємо кількість цифр у двох рядах: = 13 (тринадцять).
Людина прийшла на Землю 13-й раз. Усього людина приходить на Землю 15 разів, а потім переходить жити в інший, більш досконалий вимір.
Складаємо таблицю. З обох рядів вибираємо однакові числа і вписуємо у відповідні квадрати (одиниці в перший, двійки — в другий і т. д.).

РОЗШИФРУВАННЯ ТАБЛИЦІ
КВАДРАТ 1 (характер):
1 — витончений егоїст;
11 — близький до егоїзму;
111 — гарний характер;
1111 — дуже вольовий, сильний;
11111 — цілеспрямована, навіть жорстока людина;
111111 — дуже жорстока людина, деспотична, хоча для близьких робить неможливе.

КВАДРАТ 2 (біоенергетика):
(-) — немає біоенергетики, канал біоенергетики відкритий для інтенсивного набору енергії (ці люди люблять старі речі, непогано ставляться до оточуючих, намагаючись тим самим підживитися від інших енергією. Виховані від природи);
2 — біоенергетики досить для життя (але тепер, на даному етащ — мало, обов'язково потрібний спорт). Дуже чутливі до атмосфери;
22— біоенергетики достатньо. Може лікувати інших;
222 — гарний екстрасенс;
2222 — сильні екстрасенси, хоча і схильні до деспотії. Цих людей дуже любить протилежна стать, особливо зі знаком сатани — 666.

КВАДРАТ 3
(-) Дуже актуальні та пунктуальні люди. Вони виділяються з навколишнього середовища своєю мовою;
3 — ці люди люблять байдикувати (хочу роблю, хочу — ні), все залежить від настрою;
33 — схильність до наук (чудові математики, фізики, хіміки);
ЗЗЗ — схильність до наук (якщо не реалізували себе в науці, працюють з великою силою, педантичністю та акуратністю); 3333 — небажання вчитися;
33333 — паталогічне небажання вчитися.

КВАДРАТ 4 (здоров'я):
(- ) — дуже хвороблива людина;
4 — не дуже хвороблива. Хворітиме до старості, як усі; 
44 — дуже міцна людина, підвищений темперамент (схильність до сексу);
444 — все, що властиве «44», з подвійною енергією;
4444 — сексуальні маніяки.

КВАДРАТ 5 (інтуїція):
(-) — канал інтуїції не відкритий при народженні. Через те ця йтодина завжди старається за щось братись, щось довести; вона розмірковує, експериментує, розраховує. Життєвий досвід показує, що ця людина зробить багато помилок. Таким людям важко жити. Все, чого їм вдається добитися в житті, вони досягають самі;
5 — канал інтуїції відкритий (ці люди роблять менше помилок);
55 — дуже розвинена інтуїція (слідчі, юристи);
555 — ясновидці. Все, що відбувається довкола, їм ясне. Вони знають, що роблять;
5555 — інтуїція ясновидця. Перебуваючи поза простором та часом, знають усе, що відбувається навколо.

КВАДРАТ 6 (заземленість):
(-) — людина народилась, щоб набути ремесло. Фізична праця їй необхідна, але вона її не любить;
6 —  заземлена. Фізична праця необхідна;
66 — дуже заземлена, але фізична праця непотрібна;    
666 — знак «сатани» — дуже привабливий, темпераментний.
Партнер повинен бути з великою кількістю «двійок» (багато біоенергетики, так як вони підз'аряджаються від партнера енергією і часто, витягнувши з нього всю, йдуть до другої людини). Якщо в «666» немає «двійок», то ця людина — упир. Підзаряджае вона себе тоді, коли в неї одна чи дві «двійки». Якщо в людини 666 і 222, то вона сама себе з'їдає, але це можна виправиш фізичною працею;
6666 — ця людина в своїх попередніх перевтіленнях набрала багато заземлення, дуже багато працювала. Через те її не обтяжує фізична праця.

КВАДРАТ 7 (божа іскра):
(-) — людина народилась, щоб співчуттям напрацювати «божу іскру». Тяжке життя. Майже завжди приходить до релігії;
7 — божа іскра, людина живе значно легше, ніж без «семірок». Є талант, але неяскраво виражений. Потрібне напрацювати;   
77 — дуже сильний знак ангелоподібносіі при повній реалізації. Людина музична, має художній смак, може малювати. Якщо її талантом керуватиме егоїзм, то він нікому не потрібний. Людина ходить по лезу Ножа. їй дано все гарне і погане. Для неї не буде зачинених дверей (якщо її судитимуть, то, обов'язково допоможуть виграти процес чи витягнуть з ями). З дитинства потрібно вчитися альтруїзму (співчуттю та допомозі);
777 — особливий знак. Ці люди, як правило, прийшли на землю ненадовго, а якщо с фізичні недоліки, то на схилі віку їх розіб'є параліч;
7777 — це знак ангела, котрий прийшов на землю. Люди з цим знаком помирають немовлятами, а якщо залишаються жити, то їхньому життю загрожує смертельна небезпека (катастрофа).

КВАДРАТ 8 (почуття обов'язку):
(-)  — необов'язкова людина — щось візьме і не поспішає віддаватц;
8 — людина з розвиненим почуттям обов'язку, пунктуальна;
88 — дуже розвинене почуття обов'язку, завжди є бажання допомогти і жертвувати собою;
888 — знак служіння народ}', велике почуття обов'язку (знак Індіри Ганді);
8888 — цей знак був тільки в 1988 р. Діти цього року народження володіють парапсихологічними здібностями, зі знанням точних наук!

КВАДРАТ 9 (розум):
(-) — немає розуму — погано;
9 — людина середніх розумових здібностей, потрібно розвивати розум;
99 — від народження розумна голова, блискучий розум, небажання вчитися; 
999 — розумна від природи, багато вчиться;
9999 — відкрита істина в поєднанні з рідкісним розумом (грубі, немилосердні, із задатками деспотії).
Не забувайте, багато чого можна виправити і, навпаки, погіршити. Будуйте свою долю продумано, за планом!

ПЛАНЕТА ДОЛІ
Вплив піфагорійської числової магії чітко простежується аж до нашого часу. На її основі виникло багато різних ворожінь, тлумачень долі, гороскопів. Пропонуємо вам, один з них — водночас і числовий, і космічний.
До справи. Переводимо день, місяць і рік свого народження в цифри.- Наприклад: 29 серпня Ї981 року. Складаємо — 2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 8+1 = 38. Діє раз: 3 + 8=11. Іще раз: 1 + 1 = 2. Тобто щоразу потрібно складати до одержання простого числа. Це — цифра вашої долі, вашої планети чи зірки.
Давайте по порядку, але коротко: «1» — Сонце. Ваше життя сповнене удач. Завдяки своїй енергії та рішучості ви можете стати лідером. Але якщо у вас щось не виходить, ви звинувачуєте у цьому близьких, принаймні чимось ображаєте їх. Ви — несамокритичні.
«2» — ваша планета Місяць. Люди, народжені під цим числом,— дружелюбні, сміливо беруться за важкі справи. Вони нічого не беруть силою, все само йде їм до рук.
«3» — планета, котра опікає вас,— Юпітер. «Трійки»люблять поговорити, настроєні оптимістично. Зацікавлені, щоб і в друзів усе склалося вдало. Дуже спостережливі й тямущі. Кохання їм необхідне як життя, як кисень.
«4» — ваша планета — Сатурн. Ви самі — творець своїх успіхів. Ваші друзі знають, що завжди можуть довіритися вам. «Четвірки» ніколи не забувають про інтереси своєї сім'ї. Але добиваються удачі ціною важкої, наполегливої праці.
«5» — планета вашої долі — Меркурій. Це перша від Сонця планета. Тому ви — завжди і скрізь лідер. У вас колосальне жадання діяльності, вулканічна енергія. Життя для вас — пригоди, успішний біг з перешкодами. Люди Меркурія — чутливі, прогресивні, інтелігентні.
«6» — вас опікає Венера. Краса і гармонія — основні прагнення, мета життя «венеріанців». Звідси любов до музики. Володіють величезним довір'ям До людей.
«7» — вашим життям володіє Уран. Ви логічно думаєте, настроєні філософічно, що може привести до самітності. Найчастіше «сімки» — мислителі, відкривачі нового, діячі мистецтва і культури.
«8» — ваша планета — Марс. Завдяки йому у вас не переведуться гроші і вас не залишить успіх. Проте ви — не раби матеріального інтересу. Непогано розумієтесь на людській природі і завжди готові допомогти людям у їхніх клопотах і турботах.
«9» — ви народились під знаком Нептуна. У вас дуже мінливий настрій, неврівноважений характер. Ви чутливі, мов сейсмограф, реагуєте на будь-яку дію чи репліку оточуючих. Тонко, гостро відчуваєте кольори і пейзаж.
Ось так, через тисячоліття, відгукуються в нашому житті вірування і проникливість піфагорійців.

СВЯТКУЄМО ГАРНО, АЛЕ ПО-РІЗНОМУ
АВСТРІЯ. Непорушна заповідь для кожного мешканця Відня...— почути в новорічну ніч урочистий дзвін «Дзвону Світу» Пуммерін, встановленого на соборі св. Стефана. Щоразу 31 грудня опівночі на соборну площу сходяться тисячі людей. Тут розігрується головне святкове дійство з незмінною участю великого контингенту поліцейських і машин «швидкої допомоги», що стоять напоготові.
Річ у тім, що з першими ударами дзвону вся площа перетворюється на велику вибухову порохову бочку — до неба здіймаються ракети, петарди, бенгальські вогні.
Напучування влади обережніше ставитися до «спалахуючих предметів» не діють. І перший день Нового року починається для багатьох учасників «веселого шаленства» на лікарняному ліжку.
Другий обов'язковий ритуал новорічного вечора — оперета Йоганна Штрауса «Летюча миша», яку за традицією ставлять відразу в двох театрах: Державній опері й Народній Опері. Квитки іноді замовляють за рік, і коштують вони надзвичайно дорого. Як стверджує статистика, кожний другий мешканець Відня вважає, що хоч раз у житті він обов'язково має побувати 31 грудня на виставі знаменитої оперети. 
АНГЛІЯ. Прихід Нового року, як правило, не відзначають гамірними багатолюдними святами. Ніхто нікого на Новий рік не запрошує. Проте існує неписане правило, за яким цього вечора чи вночі кожний без усіляких запрошень може прийти на свято в будь-який дім, навіть до зовсім незнайомих людей, і буде гостинно прийнятий. Гостю належить принести з собою шматочок вугілля, кинути його до сімейного вогнища і побажати, щоб вогонь у цьому домі горів довго-предовго.
БІРМА. Святкування Нового року випадає на найспекотніший час року. За старовинним звичаєм, бірманці обливають одне одного водою — не оббризкують, а саме обливають,— рідних, знайомих і незнайомих. При цьойу ніхто не ображається.
БОЛГАРІЯ. З останнім ударом годинника, що сповістив про прихід Нового року, тушать світло в кімнаті. У ці хвилини всі цілуються. Господині в новорічні пироги запікають маленькі сувеніри. Вважається, що той, кому в шматку святкового пирога дістанеться запечена монета, буде в новому році багатим, кому бутон троянди — щасливим у коханні...
УГОРЩИНА. Тут прийнято, щоб на Новий рік на столі було порося, причому не обов'язково засмажене чи заливне, воно може бути і шоколадним. А от птиці ніякої — ні курей, ні качок, ні гусей — цього дня до столу не подають, щоб «щастя не вилетіло» з дому.
В угорських селах під Новий рік довго лунають пісні ряджених. Юнаки в сутінках влаштовують жартівливі вистави перед будинками, в котрих є дівчата-наречені, а дівчата — перед будинками, де хлопці-женихи. Новорічна святкова вечеря відзначається традиційною стравою: часником з медом. Кажуть, смачно!
В'ЄТНАМ. Тут у новорічну ніч дарують друзям гілочку розквітаючого персикового дерева. Сім'ї разом з друзями довго сидять біля вогню і розповідають одне одному казки, цікаві історії чи пригоди. Вважають, що в'єтнамці в день Нового року (не в день їхнього справжнього народження) стають на рік старшими.
ГВІНЕЯ. У перший день Нового року прийнято водити слонів вулицею. Жителі при цьомі співають пісень і танцюють.
НІМЕЧЧИНА. У німців символами вдачі і благополуччя з давніх-давен вважаються сажотрус і свиня. Розповідають, що в давнину якщо на Новий рік на вулиці з'являвся сажотрус, люди бігли за ним, намагаючись торкнутися і забруднитися сажею. Це повинно було принести щастя. Звичай готувати до новіорічного столу свинину зберігся до цього часу. Монетний двір уже не один десяток років до цього свята чеканить спеціальну медаль — сувенір. На ній зображено маленьку дитину верхи на свині.
ГОЛЛАНДІЯ. До новорічного столу подають свіжоспечені пончики з родзинками. Такі пончики господині печуть тілька раз на рік.
Усі судна, що стоять у портах країни, опівночі переривчастими гудками салютують Новому року, що настає.
ІТАЛІЯ. Тут існує цікавий звичай: у новорічну ніч викидати із своїх квартир та будинків у двір чи просто на вулицю непотрібне домашнє начиння — посуд з тріидинами, поламані меблі, старі речі. Вважається, що це принесе сім'ї в новому році добробут. Малюкам розповідають казки про стару чарівницю Бефане, котра через пічний димар пробирається в дім і кладе подарунки дітям у черевики.
ІРАН. В Ірані свято Нового року — це свято приходу весни. Свята тривають тиждень. Глава сім'ї дарує домашнім новий одяг.
На святкові столи обов'язково подають часник, оцет, проросле зерно, сік молодого колосся, страву з плаваючим у ній зеленим листям. Часто на стіл ставлять келихи з живими рибками. Зустрічаючи Новий рік, жителі виходять на вулицю, розпалюють вогнища, стрибають через них. Вважається Гарною прикметою перебити в хаті старий глиняний посуд.
О 12 годині належить тримати в руках срібну монету. Це начебто рятує від розлучення з рідними місцями, з сім'єю.
ІНДІЯ. Тут здавна зберігається звичай, за яким у день Нового року ніхто не повинен бути злим, дратівливим чи сердитим. Вірять — яким буде перший день року, так і складеться весь рік.
КИТАЙ. У китайців заведено, щоб на новорічному святковому столі обов'язково були нарциси.
МЕКСІКА. У мексїканців є своєрідний новорічний ритуал. У кімнаті, де зібралися гості, підвішують велику глиняну посудину, наповнену солодощами. Посудину, її називають пінатою, розмальовують фігурками чудиськ та звірів. Гостям по черзі зав'язують очі, дають у руки палицю. Той, кому вдасться розбити пінату, буде особг-ливо щасливим у Новому році.
МОНГОЛІЯ. Тут Дід Мороз схожий на чабана, минулих століть. У руках у нього батіг, яким він часто ляскає, на боці традиційні табакерка, кресало і кремінь. Одягнений він у волохату шубу і-велику лисячу шапку.
Народи СХІДНОГО СИБІРУ уявляли собі Діда Мороза у вигляді рогатого чудиська з величезним носом. З цим чудиськом вступив у єдиноборство цар пернатих — орел, котрий прилетів спеціально, щоб вигнати старий і почати новий рік.
РУМУНІЯ. Прихід Нового року відзначають старовинними обрядовими піснями-колядками. Колядуючі тримають у руках штучні квіти на паличках чи на гілках, бублики, дзвіночки. Дуже поширений новорічний святковий обряд капра (коза). Ритуальний танець кози виконує людина з накинутою на плечі волохатою ковдрою і в масці кози. Колядуючих гостинно приймають і частують у всіх домівках.
У міста і селища СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ з вічних снігів Тянь-Шаню перед Новим роком прибуває сніговий дідусь Корбобо. Він в'їжджає верхи на віслюку, в смугастому халаті та барвистій тюбетейці, щедро роздаючи подарунки. Повсюди лунає привітання: «Салям, Корбобо!».
СУДАН. У суданців талісман новорічного щастя — зелений, ще не достиглий горіх. Найдушевнішим, найкращим побажанням вважається побажання знайти зелений горіх...
ФІНЛЯНДІЯ. У середині листопада підготовка до свята вже в розпалі. Вирують пристрасті між північними країнами, що сперечаються, де живе «справжній» Дід Мороз. Варто відзначити, що приоритетом на його «прописку» володіє все-таки Країна Суомі.
Дід Мороз «оселився» тут з легкої руки Маркуса Раугіо, котрий багато років тому був ведучим популярної дитячої передачі. Це він ще в 1927 році повідомив своїх юних слухачів, що резиденція Йоулупуккі (так по-фінськи звучить ім'я головного героя новорічних свят) знаходиться в Східній Лапландії, на горі Корватун-турі, неподалік від кордону з Росією.
У цікавої вигадки журнаяста виявилось довге житгя. 1984 року губернатор Аско Оїнас проголосив Лапландію «Землею Діда Мо-роза». З'явилось там і спеціальне поштове відділення, що обслуговує Йоулупуккі.
Щороку дідусеві доводиться добряче потрудитися, щоб відповісти на 300 тисяч листів, що надсилають на його адресу з більш ніж 120 країн. Найінтенсивніше листування ведеться з японськими дітьми — звідти надходить 100 тисяч листів.
Підтверджуючи «достовірність» свого Йоулупуккі, фінни демонструють чудеса винахідництва. Спецрейсом авіакомпанії «Фіннейр» лапландський Дід Мороз навіть злітав за благословенням до самого папи римського. Ентузіастам хотілось організувати зустріч Діда Мо-роза з президентом США Р. Рейганом, коли він зробив зупинку в Хельсінкі по дорозі в Москву. Але президент вирішив обмежитися відпочинком перед напруженими переговорами в Москві. Треба гадати, що і в цьому році Йоулупуккі одержить чимало листів від дітей усього свпуг, тож роботи буде чимало, адже він «головний» Дід Мороз!
ЧЕХІЯ І СЛОВАМИ, Тут, особливо в Західно-Словацькій області, на новорічному святковому столі завжди красується короп. У передсвяткові дні йде жвава торгівля живим коропом. Продають Його з бочок, наповнених водою, котрі стоять прямо на вулицях.
До новорічного свята всі роблять одне одному подарунки. При цьому є таке правило: невдалі новорічні подарунки можна в перші дні після свята повернути до магазину і обміняти.
ЕФІОПІЯ. Тут Новий рік випадає на середину вересня. Це співпадає із святом урожаю. Жителі збираються на околицях міста або села, кожний приносить з собою сухі гілки, зв'язані в снопи, їх складають у великий стіг і підпалюють. Навколо стогу влаштовують святкову процесію, ігри, танці.
ЯПОНІЯ. Передусім — «генеральне прибирання». Ретельно переглядають усі кутки добряче захаращеного житла, безжалісно викидається старе чи просто непотрібне, те, що цілий рік пролежало без застосування.
Новий рік потрібно зустрічати без боргів, владнавши всі фінансові справи. Прийнято робити подарунки близьким і друзям. Ці проблеми дозволяє розв'язати додаткова сума у вигляді преміальних. І японці, щойно викинувши з домівки купу речей, тут же накуповують безліч- інших, що іноді полегшують чи прикрашають побут, але найчастіше — непотрібних...
Готуватися до Нового року починають ледве не з початку грудня. Водночас це і підготовка до Різдва. До цього християнського свята японці ставляться не тільки без упередження, але й із задоволенням відзначають його. Увійшов до японського побуту і Валентинів день, свято закоханих, що відзначається на європейський лад 14 лютого.
Ближче до середини грудня і без того строкаті торгові квартали прикрашаються ялинковими гілками і рум'яними Дідами Морозами. У продажу з'являються гарненькі пухнасті пахучі ялинки.
Після Різдва на всіх дверях, у вікнах магазинів, на склі автомашин з'являються традиційні прикраси кадомацу, «сосна біля воріт» — в'язка соснових гілок і косо зрізаних колінців бамбуку, перев'язаних ритуальною мотузкою з рисової соломи.
Сосна і бамбук — символи довголіття та стійкості.
Заздалегідь готують і традиційні страви для святкової трапези — осеті. Деякі господині готують їжу самі, інші — їх з кожним роком стає дедалі більше — вважають за краще купувати новорічні набори в магазинах. Чисельні коробки з святковими стравами вражають різноманітністю. До обов'язкового новорічного ритуалу включаються і привітання, котрих японці пишуть велику кількість. До речі, ті чудові мініатюри, які ми часом бачимо в знайомих чи самі одержуємо з Японії, тут, у самій країні, досить рідкісні. їх посилають тільки в урочистих випадках, бо коштують вони дорого. Взагалі прийнято обмінюватися скромними поштовими листівками. Зате кожна з них — виграшний білет, внизу поставлено номер лотереї, розиграш котрої проводиться по телебаченню в перші дні січня.

* * *
А ще якихось двісті років тому в країнах Західної Європи замість веселого і доброго Діда Мороза з'являвся в містах і селах страшний з виду солдат з різкою в руках. Він лякав дітей — мовляв, заховає їху великий мішок і понесе. Звали такого новорічного діда Кнехтом Рупрехтом. Подарунків від нього ніхто не чекав.
Добрі Діди Морози з'явились лише в XIX столітті. «З Новим роком, з новим щастям!» Слова ці настільки звичні, що ми навіть не замислюємось над тим, коли вони були проголошені вперше. Архіви свідчать, що це сталося у 153 році до нашої ери. Саме тоді стародавні римляни ввели звичай дарувати під Новий рік подарунки з побажаннями удачі та щастя. Були подарунки із значенням: свічки — символ сонця, золото — знак багатства, мед — ознака приємного життя.
А до наших часів найкраще підходить прислів'я: «Дорогий не подарунок — дорога увага». І не забудьте, що ваші тато і мама, дідусь і бабуся були дітьми. І під Новий рік знову стають ними. Тому новорічної ночі пойросіть і їх зазирнути під ялинку. Але щоб не марно!


 


Дата внесення : 29.07.2012     Переглядів: 179     Популярність: 82.75%    Новий коментар

Ім`я відправника
E-mail відправника
Надрукуйте код :

Читанка © 2009
Дизайн Fish,
програмування Dobrovolsky